On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 28/05/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА… Благо Солов: Ще се кандидатирам за КМЕТ! Битката ще е жестока, защото феодалът знае какво ГУБИ и какво го ОЧАКВА…
РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината РАЗКОЛЪТ между кандидати за кметове с намерение да СПРАТ пропадането на Пазарджик ще бъде ФАТАЛЕН за бъдещето на общината
КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение КОЙ ни управлява – пореден пример с фотоволтаиците и Върбакови, вижте полемиката преди новото решение

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
16:35:12 - 14/04/2021
Допълнителното заключение на съдебно - техническата експертиза по делото на "Биовет" срещу Златка Цвеева за миризмите и замърсяването на въздуха над Пещера, изготвено от химика Милчо Кендеров и еколога Соня Владимирова, е некомпетентно, обяви в съда днес адвокатът от защитата Иглика Мишева. Според нея, не е отговорено по същество на важна част от поставените на предишното съдебно заседание въпроси. Съдия Иванка Илинова прие въпросното заключение, но преди това също изрази недоволство от съдържанието му. Все пак стана ясно, че от септември 2017 до август 2019 г. в РИОСВ - Пазарджик са подадени шест сигнала на зеления телефон на екоинспекцията за миризми на територията на град Пещера с източник "Биовет", но при нито една проверка такива не са констатирани. Не се разбра обаче какъв е времевият интервал от получаването на сигналите до извършването на проверките, отбеляза защитата, а по думите на Милчо Кендеров в отговор на въпроси на съда се разбра, че е възможно миризмите да се разсеят през това време. Вещото лице дори започна да обяснява на една от адвокатките на "Биовет" нещо за въпросните миризми, използвайки точно тази терминология, но бързо беше прекъснато първо от самата адвокатка, а след това и от съда с аргументите, че свидетелства. Разбра се още, че през 2017, 2018 и 2019 г. на територията на град Пещера не са извършвани емисионни измервания.
От днешното съдебно заседание отсъстваше по неизвестни причини вещото лице Златина Попова, която трябваше да изготви и внесе съдебно - медицинска експертиза за смъртността от онкологични заболявания в град Пещера през периода 2015 - 2019 г. От представена от нея информация в съда през януари т. г. само за 2019 г., сред жителите на града смъртността е значително по-висока в сравнение с тази в община Пещера, област Пазарджик и страната. От същата ставаше ясно, че починалите в гр. Пещера през 2019 г. – 42-ма души, са 20.6% от всички починали за същия период – 218. В залата вещото лице коригира надолу процента на 19.3, като в същото време броят на починалите остана същия. Въпросното експертно заключение обаче не беше прието от съдия Иванка Илинова, тъй като е само за 2019 г., а периодът обхваща 2015 – 2019 г. Затова ще се наложи Златина Попова да го преработи и доразвие, след което отново да го внесе в съдебна зала, нещо, което не беше направено на днешното заседание на съда.
След справка тогава в предоставените на съда от РЗИ – Пазарджик и Министерство на здравеопазването данни за заболели и починали в община Пещера, област Пазарджик и страната като цяло по двете дела срещу Златка Цвеева, картината за 2019 г. изглежда така: за община Пещера процентът е 18, а за област Пазарджик и страната – по 16.9%. Като се направи съпоставка става ясно, че в гр. Пещера всеки пети е умирал от злокачествено заболяване, докато за област Пазарджик и страната такава съдба е сполетявала един на 6 души.
На следващото съдебно заседание през месец май се очаква да бъде разпитан и свидетел, призован от "Биовет" във връзка с антидатиран документ, представен като доказателствен материал от адвокатите на дружеството.
Припомняме, че „Биовет“ заведе срещу Златка Цвеева иск за нанесени неимуществени вреди на дружеството от участието й в репортаж на БНР на 21 януари 2020 г. Фирмата търси от нея 100 хил. лв. обезщетение, паралелно свързаната с „Биовет“, „Грийнбърн“, водеше дело с аналогична искова молба за 50 хил. лв. По второто дело обаче съдия Елеонора Серафимова вече се произнесе в полза на Цвеева и се очаква да стане ядно дали "Грийнбърн" ще обжалва пред по-висока инстанция.
Прочетена 3399 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg