On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 21/07/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!? РЗИ и Община Пазарджик НЕ възразяват ресторант да СЪЩЕСТВУВА в ДВОРА на две УЧИЛИЩА и на 50 м от сградата им?!?

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
21:57:29 - 08/07/2024
Вляво на снимката е ресторантът, а вдясно един от входовете на сградата на училището.
Изглежда, че Община Пазарджик и РЗИ нямат нищо против, че на около 50 метра от сградата на двете училища СУ „Георги Бенковски“ и Спортно училище се намира заведение ресторант „Terra Rossa”. При това той е фронтално разположен спрямо входа им откъм ул. „Петър Бонев“, нещо, което се вижда добре на най-горната снимка. Мълчаливото им съгласие с тази ситуация е въпреки текста на чл. 54, т. 3 от Закона за здравето, който гласи: „Забранява се продажба на алкохолни напитки на територията на детски градини, училища, общежития и лечебни заведения“.
За да се изясни цялостно ситуацията за всички заинтересовани, включително държавни институции, в чиито правомощия влиза нейното разрешаване, ще припомним първия си материал по темата от 23 април т.г. Тогава ние съобщихме, че в отговор на сигнал до Министерството на образованието и науката (МОН) на нашия читател от Пазарджик Илиян Янков, че в двора на СУ „Георги Бенковски" се намира заведение ресторант „Terra Rossa”, от министерството потвърждават този факт. Извършена е проверка от Регионалното управление на образованието (РУО) – Пазарджик, която е достигнала до извода, „...че местоположението на заведение ресторант „Terra Rossa” се намира в двора на действащите училища - СУ „Георги Бенковски“ - гр. Пазарджик и Спортно училище – Пазарджик…“. По-нататък в материала си ние уведомихме читателите ни, че вече е сезирана Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик „...за предприемане на действия по компетентност съгласно разпоредбите на Закона за здравето“, се казваше още в отговора на МОН.
След публикуване на горецитирания материал влязохме във връзка с РЗИ – Пазарджик, за да разберем какво се случва след като вече са уведомени за съществуващото положение. Отговориха ни, че е изпратено писмо до Община Пазарджик за изясняване на ситуацията, но РЗИ вече е проверило въпросния ресторант и в него се продавала само бира (явно от здравната инспекция изключват бирата от алкохолните напитки). Само че това просто не е вярно и това ясно се виждаше от публикуваното факсимиле на предлаганите в ресторанта видове алкохол.
До преди две седмици нямахме никакъв отговор от РЗИ и едва след наше напомняне в края на юни ни уведомиха, че ще получим още същия ден писмен отговор от здравната инспекция. И той наистина дойде с дата 24 юни. Ще публикуваме целия текст на отговора на РЗИ на нашето запитване, за да не остане някой с впечатление, че представяме информацията избирателно:
„По повод Ваше телефонно запитване, относно публикация за постъпил сигнал чрез Министерство на образованието и науката от г-н Илиян Янков за предлагане на алкохол от заведение на територията на СУ „Георги Бенковски" и Спортното училище гр. Пазарджик, Ви уведомяваме:
Служители на РЗИ - Пазарджик на 16.04.2024 г. извършиха проверка на място, при която се установи, че зад сградата на гореспоменатите училища се намира заведение за хранене и развлечения "Тера Роса", стопанисвано от „Лос Сантос Груп“ ООД. Подходът към него се осъществява от ул. „Петър Бонев“, а не от бул. „Христо Ботев“, където се намира централният вход на училищата. При проверката на място и след проведен разговор с управителя на фирмата, стопанисваща обекта, ни бяха предоставени документи, че за въпросния обект с Удостоверение изх. № 225/10.07.2020 г. на Дирекция „Архитектура и ТУ“, Община Пазарджик е обособен нов УПИ III - за спортни дейности за сметка на УПИ I - спортно училище.
За изясняване на фактическите обстоятелства по случая, РЗИ - Пазарджик отправи официално запитване до Община Пазарджик с писмо с изх. № 07-198/ 29.04.2024 г. Община Пазарджик с писмо изх. № 20-00-113_001/16.05.2024 г. ни уведомява:
Заведението за хранене и развлечения „Тера Роса“, стопанисвано от „Лос Сантос Груп“ ООД се намира в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1435, обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ 99, вид собственост на имота - публична общинска собственост, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - за обект комплекс за образование, площ на целия имот 78 552 кв. м.
За поземлен имот с идентификатор 55155.506.1435 са отредени два броя урегулирани поземлени имоти: УПИ I - спортно училище и УПИ III - за спортни дейности.
Заведението „Тера Роса“ е разположено в УПИ III - за спортни дейности и попада в границите на концесионна територия от 5 484 кв.м, предоставена от Община Пазарджик на концесия с договор № 185/15.03.20218 год., следователно същото не се намира на територията на СУ „Георги Бенковски" и Спортното училище гр. Пазарджик“.
При последвалия разговор с представител на РЗИ стана ясно, че здравната институция е изцяло удовлетворена от отговора на Община Пазарджик. Интересно дали и РУ на МОН също са съгласни с него, за което ще ги попитаме в съвсем близко бъдеще.
От текста на отговора на РЗИ обаче не става ясно дали при проверката си на място са забелязали, че „зад сградата на гореспоменатите училища“ има вход към нея, който макар и да не е централен, се ползва от децата, идващи от ул. „Петър Бонев“.
По-важно обаче е друго, а именно дали така посоченият новообразуван имот УПИ III - за спортни дейности позволява в него да се строи ресторант, който предлага спиртни напитки. Настояваме да получим отговор на този си въпрос както от РЗИ, така и от Община Пазарджик. Все пак новото УПИ III остава част от комплекс за образование, публична общинска собственост. Може би ръководствата на РЗИ и Общината възприемат изграждането на ресторанти като част от дуалното обучение, все пак ресторантьорството също изисква определен образователен ценз…
Входът на училището откъм ул. "Петър Бонев"
Прочетена 23725 пъти

Коментари до момента

 
Добавил: Образование
22:51:07 - 08/07/2024

В нормална държава с нормални общински органи никога няма да бъде допуснато да функционира заведение ресторант в двор на училище

Добавил: Той е тук
06:31:02 - 09/07/2024

Близки до стария кмет хора, потъпкват всякакви закони,норми и правила. Това е поредното безчинство с помощта на РЗИ и общината.

Добавил: Manuil
06:58:38 - 09/07/2024

Собственика Камен е близък до Тошко Попов!Той му даде на концесия за 30год. и другите големите кортове на Писковец.

Добавил: Кака Мара
08:09:59 - 09/07/2024

Да беше мор,да беше чума,а то Пурко нагази Община Пазарджик и ще оправяме бакиите му още поне 20 години!

Добавил: Todorova
11:17:33 - 09/07/2024

И врабците знаят,ресторанта и концесията е на Серьожа Лазаров-кмета на Лесичово.И никога няма няма да го пипнат заради топлата връзка с ГЕРБ и Найден Шопов-Куленски .Какъв Попов пак ви се привижда?????

Страница 1 от 2
Първа
Предишна 1 2 Следваща

Добавяне на коментар

 
 
 
 
символи можете да въведете още

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg