ВКС допусна за разглеждане казуса “Виделина”!
Само 5% от жалбите до тях гледат по същество висшите магистрати
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1140
София, 23.09.2009 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и девета година, в състав:
...............................................................................
При преценка чл. 288 ГПК Върховният касационен съд прие, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
С изложението на основания за касационно обжалване на въззивното решение са посочени и обосновани принципни материалноправни и процесуалноправни въпроси, отговорите на които са от значение за точното прилагане на закона /чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД/, както и за развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
.................................................................................
О П Р Е Д Е Л И:
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивски апелативен съд, Първи граждански състав № 67/10.04.2009 г., постановено по гр. д. № 273/2008 г.
 
УКАЗВА на касатора “РИК ЕЛИ” ЕООД, гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 73 чрез адвокат Михаил Екимджиев, да внесе такса за разглеждане на касационната жалба по сметка на Върховен касационен съд в размер на 400.00 лв. в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
................................................................................
 
 
Върховният касационен съд допусна за разглеждане казуса с в. “Виделина”. “С изложението на основания за касационно обжалване на въззивното решение са посочени и обосновани принципни материалноправни и процесуалноправни въпроси, отговорите на които са от значение за точното прилагане на закона /чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ЗЗД/, както и за развитието на правото по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.”, гласи определението на върховните магистрати. В основата на самия казус стои читателско писмо, получено от Великобритания по електронната поща, което беше публикувано през октомври 2007 г. във в. “Виделина” и електронното му издание www.videlinabg.com. В него ясно се описва не само конкретна силномиришеща на корупция сделка с общинско имущество, но и се визира цялостен модел на поведение на общински и държавни служители. Въпросната сделка ощети Община Пазарджик със сума от порядъка на 600 000 - 800 000 хил. лв. през 2002 г., когато годишният и бюджет не надхвърляше 20 млн. лв. Читателското писмо се явяваше своеобразно продължение на серия от разследващи материали, публикувани във в. “Виделина” в периода 2003 - 2006 г. Визираното в писмото семейство Соня и Георги Варникови не потърси екипа на “Виделина”, за да им бъде дадено право на отговор, а се обърна към Окръжен съд - Пазарджик. На прицела беше вестникът, който, според жалбата им, се явявал възложител на читателя за написването на писмото. И съдът образува дело срещу “Виделина”, като по него беше предявен иск за сумата от 20 хил. лв. (15 хил. лв. от името на Соня Варникова и 5 хил. лв. от името на съпруга и).
Невена Танкова - съдия в Окръжен съд - Пазарджик
Съдът, в случая в лицето на съдия Невена Танкова, с решение от февруари 2008 г. уважи изцяло претенциите на Соня и Георги Варникови. Въпреки дадените под клетва пред съда показания на авторката на писмото Кунка Делчева, с които тя твърдо застана зад всичко, написано в него. В мотивите на съда е записано, че изданието се явява възложител на читателското писмо (?) и като такъв следва да носи отговорност по чл. 49 от ЗЗД (Закон за задълженията и договорите). Това решение на Окръжен съд - Пазарджик беше изцяло потвърдено от въззивна инстанция, Апелативен съд - Пловдив (АС), през април 2009 г. след проведени четири съдебни заседания по обжалването от “Виделина”.
Радка Петрова - бивш шеф на Апелативен съд - Пловдив
И това стана въпреки многобройните писмени и гласни доказателства, представени от страна на вестника на съдебния състав. Подписите си под решението на АС са поставили съдиите Радка Петрова (тогава административен ръководител на съда), Мариана Хитева и Румяна Цонева, но интерес буди фактът, че за проведените четири заседания в делото взеха участие поне шестима съдии, като председателстващата състава Радка Петрова се яви единствено на последното. Междувременно засегнати и ощетени от действията на Соня и Георги Варникови през април 2008 г. сезираха Окръжна прокуратура - Пазарджик, като посочиха за адрес на кореспонденция офиса на в. “Виделина”, тъй като от дълго време живеят и работят извън България. По единия сигнал няма информация какво е извършено, а по другия са разпитани единствено Варникови, а потърпевшите са търсени само на адресите им в България.
Решението на АС - Пловдив е обжалвано от страна на издателя на в. “Виделина” пред Върховен касационен съд, както е и сезиран Европейският съд в Страсбург през май 2009 г. Съгласно промените в ГПК от март 2008 г. обаче решението на АС вече е влязло в сила, в резултат на което банковите сметки на издателя на вестника “РИК ЕЛИ” ЕООД са блокирани от месец май 2009 г., което е последвано от опис на имуществото от съдия изпълнител през месец юли, а скоро се очаква и втори такъв, поради факта, че Соня и Георги Варникови са останали недоволни от размера на описаното. На 23 септември 3-то Гражданско отделение на ВКС излезе с определение, с което допусна казуса “Виделина” до касационно обжалване на въззивното решение. Всички необходими такси са внесени и се очаква насрочване на делото. Случаят намери широк медиен отзвук, защото пишещите разбраха, че тук става дума за нещо много по-важно от унищожаването на едно регионално издание, а именно за свободата на словото и състоянието на правосъдието в България. В защита на в. “Виделина” се обявиха “Репортери без граници”, “Български хелзинкски комитет”, Сдружение “Журналисти срещу корупцията”, “Комисията по етика” към СБЖ, както и Лили Маринкова (Канал 3), Иван Бедров (Re tv), Иван Рачев (ТВ Европа), Frognews, Българска асоциация на регионалните медии (БАРМ), Радио “Франс интернационал”, Радио “К2”, в. “Труд”, в. “Телеграф”, в. “Монитор”, в. “Новинар”, в. “Капитал”, в. “Поглед”, в. “Стандарт”, www.bulgaria-news.bg, www.vlastta.com и др.