On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ     Сряда, 22.03.2023     e-mail: videlinabg@abv.bg


УВЕДОМЛЕНИЕ


Уведомяваме обществеността на с. Дебръщица, община Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно ИП за „Изграждане на 5 /пет/ бр. жилищни сгради” в ПИ с индентификатори 20362.8.648; 20362.8.649; 20362.8.21 и 20362.9.42, с обща площ 9.555 дка, м. „Възстановими граници” и „Башов дол“, с. Дебръщица, община Пазарджик. Възложител на ИП е Димитрана Манчева от гр. Пазарджик.