On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Вторник, 28/05/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето
Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия Точките за НАМАЛЯВАНЕ заплатите на съветниците и искането за ОСТАВКА на председателя на ОбС - Пазарджик ОТПАДНАХА от днешната сесия

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
17:30:11 - 22/12/2022
Днес, 22 декември, съдия Веселка Златева - Кожухарова встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик в присъствието на и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик Десислава Кривиралчева, съобщават от съда.
С решение по протокол № 46, т.12.1. от заседание, проведено на 06.12.2022 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, премества на основание чл. 194, ал. 2 (При взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии в друг съд, на прокурори - в друга прокуратура, и на следователи - в друг следствен отдел, и при съгласие на административните им ръководители, те се преместват без провеждането на конкурс с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет) от Закона за съдебната власт, Веселка Златева - съдия в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик, а Христина Юрукова – съдия в Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пловдив.
Веселка Златева има дългогодишен съдийски стаж, като целият ѝ юридически стаж от 24 години и 9 месеца е преминал в съдебната система.
Припомняме, че съдия Таня Петкова, която беше заместник на председателя на Районен съд – Пазарджик Веселка Златева - Кожухарова, ще изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пазарджик. Причината е, че съдия Златева след конкурс спечели място в Административен съд – Пловдив. Таня Петкова ще заеме шефското място от датата на встъпване на съдия Златева в Административен съд – Пловдив до обявяване на конкурс за нов административен ръководител на Районен съд – Пазарджик. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Припомняме също, че на 7 ноември на церемония в сградата на Административен съд – Пловдив, съдия Мариана Шотева, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, която беше шеф на Административен съд – Пазарджик, също чрез спечелен конкурс встъпи официално в изпълнение на длъжността - административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив. Актът за встъпване в длъжност бе подписан и връчен от председателя на Върховния административен съд - Георги Чолаков, който пожела на съдия Шотева успешен мандат.
Припомняме още, че на 26 октомври т.г. беше делото на Тодор Попов и със свое решение от 4 ноември 3-членен състав на Административен съд – Пазарджик в лицето на съдия Мариана Шотева – председател и членове съдиите Мария Хубчева и Светомир Бабаков - докладчик по делото, отмениха решението на Районен съд – Пазарджик, произнесено от съдия Красимир Лесенски, с което той потвърди като законосъобразно наказателното постановление на началник група към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, издадено на кмета на Пазарджик Тодор Попов. С въпросното постановление на Попов му беше наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване право да управлява МПС за срок от 2 години.
Прочетена 43716 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg