On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Четвъртък, 20/06/2024     e-mail: videlinabg@abv.bg
МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето МОН: В ДВОРА на Спортното училище работи РЕСТОРАНТ, сезирахме РЗИ – Пазарджик да ПРЕДПРИЕМЕ действия съгласно Закона за здравето
Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?! Вижте ПОИМЕННОТО гласуване на пазарджишките съветници по предложението за НАМАЛЯВАНЕ на ЗАПЛАТИТЕ им от 1984. 50 лв. на 882 лв.!?!

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
21:18:54 - 20/07/2022
Тодор Попов пред съда: Аз от 23 години съм в общественото внимание и никой не е казал, че съм пияница или че ползвам някакви такива препарати. Ще почерпя даже, ако някой ме е видял подпийнал
Със свое решение от днес, 20 юли, Районен съд – Пазарджик в лицето на съдия Красимир Лесенски потвърди като законосъобразно наказателното постановление на началник група към сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Пазарджик, издадено на кмета на Пазарджик Тодор Попов с което му е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване право да управлява МПС за срок от 2 години.
Ето и фактическата обстановка, описана в решението на съдия Лесенски:
„На ... г. около ... ч. в с. Д., ул. „О.“ жалбоподателят Попов управлявал лек автомобила „Б.“ с рег. № ..., където бил спрян за проверка от полицейски служители – свидетелите комисар К.Д. – началник ОПП при ГДНП и Л.Б. – началник сектор ОКПТПК към ОПП при ГДНП. Двамата полицейски служители се намирали на мястото в изпълнение на Заповед № 3286з3814/28.10.2021 г. на директора на Главна дирекция „Национална полиция“. Съгласно т. 6 от същата те следвало да осъществяват ефективен контрол и превантивна дейност спрямо участниците в движението. Точно в тази връзка двамата свидетели спирали за проверка преминаващи автомобили. Между тях бил и този на жалбоподателя Попов. Полицейските служители поискали документите за проверка на водача, като установили, че лъха на алкохол. На зададения въпрос дали е употребил алкохол, жалбоподателят заявил, че не е. На полицейските служители им направило впечатление, че освен че лъха на алкохол, жалбоподателят заваля и някои думи. Извикали за съдействие патрул при сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пазарджик, в чийто състав бил и свидетелят Т.Б., за да извършат проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества от страна на жалбоподателя. Последните пристигнали на място, като обяснили на жалбоподателя, че ще бъде изпробван за алкохол и наркотични вещества с технически средства, но Попов категорично отказал да бъде тестван и за двете. Свидетелят Б. съставил на жалбоподателя Акт за установяване на административно нарушение бл. № ... в присъствието на Б. и Д. като свидетели за отказа му да бъде тестван за употреба на алкохол, който АУАН жалбоподателят подписал и получил без възражения. На последния е издаден и талон за изследване № ... от същата дата, който жалбоподателят също подписал и получил. В него било отбелязано, че водачът следва да се яви в МБАЛ Пазарджик. Жалбоподателят не се е явил за даване на кръв за изследване в МБАЛ Пазарджик за употреба на алкохол. Не е подадено писмено възражение против съставения АУАН. Въз основа на акта АНО издал обжалваното наказателно постановление.
Горната фактическа обстановка се потвърждава от доказателствата, събрани по делото – гласни и писмени…“
В съдебното решение се казва също: „При така установена фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:
От събраните по делото доказателства безспорно е установено, че жалбоподателят е управлявал МПС на посоченото място по посоченото време в НП, когато е спрян за проверка. Категорично се установи, че жалбоподателят е отказал да бъде тестван с техническо средство за употреба на алкохол при извършена от контролните органи проверка на процесната дата. На санкционираното лице е бил издаден талон за изследване с № ....
Разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП е ясна и очертава два състава на административни нарушения – отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване. Водачът няма право да отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или наркотични вещества в кръвта, поради което и отказът е въздигнат от законодателя в съставомерно деяние. Водачът няма право да избира и начина, по който да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол или други упойващи вещества. Предпоставките, установени от Наредба № 1 от 19 юли 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за издаване на талон за изследване на кръвта не включват избор на водача на начина, по който да му бъде извършена проверка…“
И още: „…Следователно НП се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Наложените санкции - глоба в размер на 2000 лв. и лишаване право да управлява МПС за срок от 24 месеца - са твърдо определени от закона и не следва да бъдат коригирани.“
Според съдия Лесенски „Неоснователни са и доводите на процесуалния представител на жалбоподателя, касаещи корекцията на датата на нарушението в съставения АУАН. На първо място е видно от показанията на актосъставителя в съдебно заседание, че тази корекция е извършена от него преди да предяви и връчи АУАН на жалбоподателя. Видно е, че АУАН е съставен на ... г. Тъй като жалбоподателят е спрян за проверка около ... ч. на ... г. и е отказал да бъде тестван, но самото изготвяне на АУАН е станало вече след полунощ, поради което първоначално актосъставителят е започнал да изписва като дата на нарушението „30“, но е съобразил грешката си и я е поправил на „29“, като категорично се установи по делото, че това е станало преди предявяването на АУАН на жалбоподателя и тази корекция по никакъв начин не е затруднила правото на защита на наказаното лице и не го е поставила в невъзможност да разбере в какво в обвинен и да се защитава адекватно по него. Доказателство, че тази поправка е извършена преди връчването на екземпляр от АУАН на жалбоподателя, а не е извършена след това, е и приетият втория екземпляр от АУАН по делото (този, който остава в контролните органи). Макар и слабо четлив, все пак се вижда, че датата на нарушението е ... г. Ето защо подобна поправка не се явява процесуално нарушение, още по-малко съществено такова…“
И в края на съдебното решение съдът е на мнение, че:
„…Всъщност като фактология настоящият случай не се различава по никакъв начин от хиляди други подобни случай, с които съдебната практика се е сблъсквала. Това, че жалбоподателят е кмет, нито прави случая специален, нито води сам по себе си до извод, че проверката е с цел някаква „поръчка“. Сядайки зад волана да управлява автомобил, всяко лице, независимо от неговия обществен статус, следва да се подчинява на законите в страната и правилата за движението по пътищата, които важат и за всички останали граждани – участници в движението…“
Решението подлежи на обжалване чрез Районен съд - Пазарджик пред Административен съд - Пазарджик.
---
На последното заседание, състояло се на 25 май т.г. Тодор Попов е давал показания пред съда. Публикуваме го както е записано в протокола от заседанието:
„ЖАЛБ. П.: Искам да споделя моите впечатления, за това което се случи във въпросната вечер. Имаме традиция през няколко месеца всички кметове да се събираме горе на „Д.“ в наша база на язовир Б.. Това беше един петък срещу събота, някъде около ... часа мисля, че беше, защото аз обикновено седя малко и ги оставям, че шефа като е там купон не се случва. Прибирах се към 12 без нещо и за моя голяма изненада на разклона за излизане от с. Д. имаше патрулен автомобил с две момчета, които сигнализираха. Отбих аз и им казах „Здравейте момчета, добър вечер“, понеже тук толкова години задно си тренираме с всички представители на ПП, познаваме се, защото работим заедно почти ежедневно. За моя изненада, доста голяма даже съм запомнил разговора. Оказаха се непознати хора за мен и сваляйки стъклото, единият от тях отвърна „Сега ще видим дали е добра“?, което мен лично ме изненада и отговарям „Момчета, не си познавате кмета на общината ли?“ Единият от тях каза “Вие познавате ли ни, ние длъжни ли сме да ви познаваме?“ Това веднага ми изостри вниманието, че нещо не е ок. След това леко агресивно казаха, че ще се проверяваме, при което аз исках да се представят кои са, но те не откликнаха. И от там нататък в моето съзнание доста въпросителни излезнаха и ще Ви кажа защо. Защото към онзи момент, ноември месец беше, предизборна кампания. Аз от никоя една власт не съм долюбван през годините, защото не съм партиен член на нито една партия и тук благодарение на доверието на нашите съграждани печелим толкова години. Нито една власт не таи топли чувства към мен. Разбира се и аз като всички си имам моите политически пристрастия и съм десни убеждения. Информиран човек съм и няма как и това, което знам е, че тази акция не е случайна. Тези неща ги казвам, за да обясня защо имах такова поведение, каквото имах. Т.е. защо отказах да давам проби.За това събиране горе е знаено за него и е имало хора, които са сигнализирали за това. Тази работа в движение се е задействала и оттам нататък. Имам доста опит в тези неща и като адвокат и като наказателен съдия и счетох за най-разумно да откажа. Те се поизнервиха. Казах им да си оформят документите, както си правят да си потърсят двама свидетели да си ги подписват, че аз си тръгвам. Те казаха, че нямам право да си тръгвам и като отказвам трябва да оставя колата. Аз отговорих, че няма проблем и че съм на 1 км. от нас. Така, че ще се обадя и ще дойдат да ме вземат и ще ме приберат, както и се случи. Момчетата казаха, че трябва да изчакам да дойдели колегите и тогава вече ми стана ясно, че тия момчета не са от тук. В последствие вече съм информиран как е станала работата. Казах „Добре ще изчакам“ и те дойдоха. От тяхната реакция при идването им ме поздравиха с „Как си К., какво правиш тук?“ Бяха изненадани. Колегите им явно не са им казали като са ги викали за кой е. Изчаках ги да си напишат и казах, че отказвам. Казах, че нямам доверие, затова отказвам проба. Аз съм научен във времето да преценявам рисковете с оглед и на работата която заемам и решенията, които вземам всеки ден, защото за мен ако това нещо беше организирано неслучайно и зная как се съхраняват кръвни проби. Знаем как се карат по новия закон до лабораториите за МВР с полицейска кола. Бил съм свидетел през годините какви неща могат да се случат и пред мен стоеше следната хипотеза: ако те са искали, а това е повече от ясно какво се случва. Кръвна проба над 1,2 и субстанции някакви, това предполага престъпление. Прангите на ръцете, каране в ареста и после иди се обяснявай че нямаш сестра, ставаш за резил. Казвам ги неслучайно тези неща. Аз от 23 години съм в общественото внимание и никой не е казал, че съм пияница или че ползвам някакви такива препарати. Ще почерпя даже, ако някой ме е видял подпийнал. Всякакви неща са се изприказвали за мен. Това са важни неща на които аз държа и за това имах такова поведение във въпросната вечер. Изчаках ги момчетата, написаха си каквото трябва, обадих се, взеха ме и им пожелах приятна вечер. И с това се приключи. След това разбрах, защото ми звънна директора на болницата за това, че са ходили да питат хора от Главна Дирекция Полиция дали съм дал кръв, на което те са им отказали такава информация. Аз не съм дал кръв. Общо взето с това приключи цялата сага. След това няколко дни се шегувахме, че въртяха около вкъщи въпросните не от Пазарджик, които чакаха едва ли не да изляза с колата, за да карам. Сега иска тук да подчертая, че най-малко имам претенции към нашите местни хора. Това е продуцирано и беше направено от хора от Главна Дирекция Полиция. Знам кои са хората, знам защо са го направили, но най-малко искам да упреквам представителите на МВР, защото толкова години имаме добри и колегиални отношения с тях и те нямат нищо общо с цялата работа. В крайна сметка те са длъжни да направят това, което имат там, защото там е система, която е на власт и подчинение и са длъжни да направят това, което им казват. Независимо дали те го приемат или не. Последните месеци сме свидетели какви неща по някой път ги караха да правят, не само тук нашите, а и навсякъде, което ме им прави чест. За това в тази ситуация аз избрах помалката щета според мен. Защото за мен щетата можеше да бъде много поголяма. Това се целеше тогава, това е моето обяснение за цялата ситуация тогава. Иначе ако съм искал бих могъл да отида да си дам проба, ако имах доверие. Но нямам доверие, съжалявам. В конкретната ситуация, а не в конкретните хора. Защото съгласете се който и да е като види хора които не му се представят и се държат леко агресивно би погледнал с недоверие на това, а и последвалите действия, които последствие се случиха ме карат да си мисля, че съм бил прав в тези мой предположения. Затова приех тази ситуация, а не другата, защото нещата бяха били за мен доста покомплицирани и доста по-сложни за мен. На място мисля, че пишеха актове, за след това мисля, че нищо не съм получил. Там имаше един пакет, който го оставиха и ги бяха сложили. Аз казах „Не, не, нямам нужда от тия неща.“ Там бяха актовете и бластерите за кръвните проби. Нямам спомен дали съм разписал, нямам спомен.
Съдът предявява на жалбоподателя АУАН.
ЖАЛБ. П.: Да, тези подписи са мои, най-вероятно съм разписал. Беше дълга процедура. Чакахме 35 минути да дойдат нашите момчета.“
---
Любопитен факт е и случайното разпределение на делото на Тодор Попов, с което обжалва наказателното постановление. Първото автоматично разпределение се е състояло на 17 февруари т. г. В списъка на възможните съдии са включени съдиите Димитър Бишуров, Елисавета Радина, Камен Гатев, Красимир Лесенски, Снежана Стоянова и Таня Петкова. Разпределено е на съдия Камен Гатев, но той си прави самоотвод. Следва втора дата – 22 февруари. На тази дата са включени съдиите Димитър Бишуров, Елисавета Радина, Снежана Стоянова и Таня Петкова. Според протокола от избор на съдия-докладчик в списъка на изключените съдии са Камен Гатев и Красимир Лесенски. Като причина е направения самоотвод на съдия Гатев, а за съдия Лесенски - командировка от 30.10.2019 г. в Административен съд – Пазарджик. Той е бил в командировка и на 17 февруари, но не е изключен от списъка?!? Избран е съдия Бишуров, но той си право самоотвод. На дата 23 февруари „рулетката“ се завърта два пъти – сутринта и след обяд. В списъка вече е включен и съдия Лесенски, но изборът се е паднал на съдиите Таня Петкова и Снежана Стоянова, които си правят самоотвод. На 25 февруари съдия Елисавета Радина също си прави самоотвод и на 28 февруари съдия Лесенски остава единственият възможен съдия-докладчик, който не си прави самоотвод и поема делото. Оказа се, че командировката на съдия Лесенски, съгласно заповедта от 11 февруари т.г. на шефа на ВАС Георги Чолаков е прекратена и тя влиза в сила от 15 февруари 2022 г. Заповедта е трябвало да се сведе до знанието и на административните ръководители на Административен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик.
Прочетена 30644 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg