On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Събота, 27/11/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв.

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
21:53:46 - 24/11/2021
„Иновации” остана само дума - кух предизборен слоган, която не беше приложена на необходимите места
Групата на общинските съветници от БСП категорично няма да подкрепим поредното увеличение на такса смет в община Пазарджик. Във време, в което последствията от пандемията от Ковид-19 засегна всички сфери на обществения живот и потърпевш по един или друг начин е всеки един наш съгражданин и всеки дом, не смятаме за морално и отговорно да се предприемат такива драстични мерки. Скокът на такса смет през миналата година не доведе до повишаване качеството на услугата, нещо повече - градът и селата са заринати от боклуци, което не съответства на претенциите на общинския екип за европейски статут. Обезпечаването на дейностите по извозване и третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата е услуга, която, освен средства, изисква сериозен контрол, оптимизация и повишаване на компетенцията, които за съжаление в община Пазарджик отсъстват. „Иновации” остана само дума - кух предизборен слоган, която не беше приложена на необходимите места. Сбирките с представители на сметоизвозващите и сметопочистващите фирми, непосредствено преди поредния скок на таксата, са нищо повече от кризисни похвати в опит да се тушира общественото недоволство. Недоволството на нашите съграждани обаче е напълно основателно. Преди една година основателно зададохме и въпроса на какво се дължи сериозното разминаване в генерираното количество отпадъци на община Пазарджик сравнено с общини, сходни по население и брой населени места. Не получихме отговор, но прави впечатление, че в план сметката за 2022 г. очакваното количество, което също оскъпява, е вече 55 000 тона. Настояваме ежемесечно на сайта на Общината да се публикуват отчети за сметосъбирането, сметоизвозването и почистването и приетите и третирани на депото отпадъци, защото гражданите плащат и имат право да са информирани. Настояваме за внедряване на нова технология, която автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет и количеството отпадъци, които се извозват, като използването им спестява време и разходи по сметосъбирането. Настояваме за създаване на стимулираща система за разделно събиране на домакинства, които имат желание да подобрят екологията в общината, защото с увеличението на разделно събраните и оползотворени отпадъци не само няма да се налагат драстични увеличения, но и ще могат да се инвестират в повече чистота и благоустрояване. Настояваме за провеждане на по-чести кампании сред гражданите за предаване на опасни отпадъци и строителни отпадъци. Със сигурност има още какво да се предложи, но когато се управлява ефективно, прозрачно и в интерес на жителите на община Пазарджик.
С уважение: Общински съветници БСП - Пазарджик
Прочетена 2026 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg