On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Събота, 27/11/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв. Инж. Валентин Ненков в “ЕвроДикоф”: НЕДОПУСТИМО е МОСВ да изисква от фирми с кладенци НЕ за питейно-битово водоснабдяване да ПРАВЯТ анализи на водата в тях за 1 600 лв.

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
17:08:24 - 24/11/2021
Увеличаването на данъците в община Пазарджик е неправилно решение.
На предстоящото заседание на Общинския съвет ще гласувам против предложението на Тодор Попов за увеличаване на местните данъци и такси. Считам, че това предложение на кмета е неправилно защото:
1. Ако ще плащат, повече хората трябва да знаят какво ще получат в повече. Какво ще се подобри, ако платим по-високи данъци?
За съжаление предишното увеличение на данъците и такса смет не доведе до видимо подобряване на чистотата и поддръжката на обществените площи. Хората платиха повече, но Пазарджик и селата от общината не станаха по-чисти.
2. Парите от нашите данъци трябва да се харчат разумно и открито.
Община Пазарджик не е най-добрият пример за прозрачно управление на парите ни. Не съм сигурен, че ако увеличи таксата за битови отпадъци и вземе повече пари за чистота Тодор Попов няма да ги похарчи за нещо друго. Когато в магазина плащаш за килограм сирене, не искаш продавачът да ти даде половин килограм, а за разликата да ти пробутва неща, които той прецени…
3. Преди да поиска да плащат повече, добрият ръководител прави така, че хората му да получават повече.
Превърнахме се в спалнята на Пловдив. В Пазарджик е все по-трудно да намериш работа и хората търсят реализация другаде. Градът опустява, а по центъра празните търговски площи стават повече от работещите.
Ако не си направил така, че хората ти да живеят по-добре и да имат работа и по-добри доходи, е нередно да искаш да увеличаваш данъците.
Изглежда лесно да се критикува отстрани, без да се предлагат решения. Ето защо искам да споделя какъв е моят подход към подобна ситуация:
1. Трябва да се привличат качествени инвеститори и да се разкрият нови, по-добре платени работни места с възможност за добра реализация на хората в Пазарджик.
Пловдив развива сериозна икономическа зона и ние трябва да направим всичко възможно тя да се развие в посока към Пазарджик по пътя между двата града. Трябва да спрем обезлюдяването на града и общината чрез разкриване на работни места в близост до нашите населени места.
Първо трябва да увеличим доходите на хората и чак след това, ако е необходимо, да мислим за увеличаване на данъците.
2. Общината трябва да създаде собствена общинска фирма за сметосъбиране, сметоизвозване и за почистване и поддръжка на обществените площи, а не да предоставя тези дейности на външни фирми. Така ще постигне следният ефект:
• По-голяма гъвкавост в управлението и по-добри резултати;
• По-ниска цена на услугата , тъй като няма да се начислява печалба, а ще се покриват само разходите за дейността;
• Зелен подход и вторична преработка на много от битовите отпадъци и отпадната биомаса, която се изхвърля при преработка на земеделските земи и дворовете по селата. Цялостна програма за намаляване на отпадъците, които стигат до депото;
• Достъп до европейски програми за предоставяне на техника или финансиране на дейности, свързани с екология, жизнена среда, управление на отпадъци и др.;
• Увеличаване на такса смет или местни данъци само в случай на необходимост, като се обяснява на гражданите какво повече ще получат, ако платят повече.
Съжалявам, че вместо да подходят като добър стопанин и да насърчават добрите практики, Общината и нейният ръководител искат поредното увеличение на налозите, без гаранции, че срещу това ще получим по-добра услуга.
Благо Солов,
общински съветник
Прочетена 2725 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg