On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Събота, 11/07/2020     e-mail: videlinabg@abv.bg
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
12:13:21 - 15/03/2020
„В предоставения отговор в писмо 14.02.2020 г. на кмета на община Пазарджик и сайта на община Пазарджик реално не се съдържа никаква конкретна информация за този обект“, се казва в отговора на омбудсмана на РБългария Диана Ковачева на жалбата до нея, придружена с протестна подписка от 94 живущи в блока на ул. „Пловдивска“, вх. 76, вх. 78, вх. 80, вх. 82, гр. Пазарджик. Същите са категорично против изграждане на автомивка с денонощен режим на работа върху общински терен, намиращ се под прозорците на жилищата им върху зелената площ между блока им и околовръстното шосе на Пазарджик. Според тях става въпрос за втора автомивка „Лимончето“, която, както и първата ще се разположи в общински имот. За случая „Виделина“ подробно писа, както и осветли казуса с първото „Лимонче“, намиращо се на паркинга до стадиона в Пазарджик.
По-нататък в отговора на Диана Ковачева се задават редица въпроси към общинска администрация. Процедирано ли е инвестиционно предложение на фирмата, за която няма данни в писмото на Общината и която е спечелила конкурса за поставяне на въпросната автомивката съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, пита националният омбудсман. Запозната ли е заинтересуваната общественост по силата на тези разпоредби с данни за възложителя; описание на основните процеси, включващи съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества; общата използвана площ; природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, се казва още в отговора на Ковачева. Предвидено ли е водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води и какви са необходимите количества вода, е следващият въпрос омбудсмана на РБългария.
И още: „Инвестиционното предложение свързано ли е с проектиране и изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова Дирекция - Източнобеломорски район - град Пловдив и в този смисъл издавано ли е разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение.
Какъв начин е предвиден за изхвърляне на твърди отпадъци (общински отпадъци) и използвана вода.
Какви са нормативите за отстояния за разполагане на автомивка от жилищен блок и на какво отстояние от блока на ул. „Пловдивска" номера 76, 78, 80, 82 ще е разположена автомивката“.
По-нататък в отговора на Диана Ковачева до протестиращите се подчертава, че съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от Закона за администрацията, гражданите имат право на отговор на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес.
С оглед на изложеното и на основание Закона за омбудсмана се обърнах към председателя на Общински съвет - Пазарджик, кмета на община Пазарджик, директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" - Пловдив, директора на Регионална инспекция по околна среда и водите - Пазарджик за извършване на цялостна проверка на казуса с предстоящото изграждане на автомивката, пише Ковачева и добавя, че е настояла при констатиране на нарушения, да се предприемат действия за отстраняването им.
Изисках за резултатите от проверката и предприетите действия да бъдат уведомени омбудсманът и подателите на жалбата, пише в края на отговора на Диана Ковачева.
Прочетена 10532 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg