On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ    Вторник, 22/01/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
 
След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми
Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика
За платен достъп до архива въведете код:

Приеми | Закупи
 

Как на две инстанции осъдиха “Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Назад
Напред

Запознайте се с ...

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
19:32:56 - 21/11/2017
Така изглеждаше частта от коритото на р. Чепинска, в която „Стройкомерс” ООД изземваше наноси, малко преди да й бъде отнето разрешителното...
Със свое решение от месец октомври Гражданска колегия, Търговско отделение на Окръжен съд – Пазарджик, в лицето на съдия Елеонора Серафимова, прекрати производството по несъстоятелност и постанови заличаване на „СТРОЙКОМЕРС“ ООД - гр. Пазарджик, представлявано от управителя Йорданка Л. Стефанова, съгласно данните в Търговския регистър. Това дружество нашумя през лятото на 2015 г., когато стана ясно, че има подаден сигнал до МОСВ срещу него за начина на изземване на инертни материали от коритото но р. Чепинска (подробности за това четете в долната част на материала).
От решението на съдия Серафимова става ясно, че на 25.09.2017 г. е проведено заключително събрание на кредиторите, на което са изслушани отчетът и докладът на синдика за дейността му и извършените разпределения на сумите, постъпили при осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността и за останалите неплатени вземания. От доклада се установявало, че синдикът Диана Димитрова е изпълнила одобрената по-рано сметка за разпределение, при което са останали неудовлетворени кредитори, но масата на несъстоятелността на фирмата е изчерпана напълно. Този извод на съда не се променял от възраженията на НАП, направени в заключителното събрание на кредиторите от 25 септември т.г., че към 17.05.2012 г. е налице непогасено вземане на длъжника от Община Септември в размер на 1 113 793.99 лева. От поясненията на Диана Димитрова и от представените от нея доказателства пред съда в подкрепа на твърденията й, се установявало, че към настоящия момент това вземане е погасено по реда на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД в полза на „Чепинска кариера” ЕООД.
От протокола на заключителното събрание на кредиторите на „СТРОЙКОМЕРС“ ООД, провело се на 25 септември т.г. в Окръжен съд – Пазарджик, става ясно, че на него са се явили за длъжника адвокат Мануил Манчев, кредиторът „Раян газ” ЕООД, за кредитора „Лео газ 80” ЕООД, управителят му Владимира Бояджийска, а за НАП юрисконсулт Христина Митева. Не са се явили представители на кредиторите „Електрис” ЕООД, „Райфайзен лизинг България” ООД, „Интерлийз ауто” ЕАД и др. Пред събранието синдикът Диана Димитрова обяснява, че има сключен договор от 2010 г. между Община Септември и „СТРОЙКОМЕРС“ ООД за обект в с. Карабунар на обща стойност 2 133 155.90 лв. По него е извършено частично плащане, но дружеството е изразило претенции, на база на които е заведено търговско дело в Окръжен съд – Пазарджик. Окончателното решение на Апелативен съд – Пловдив, е за сума от 72 239 лв. главница и 24 862 лв. лихви, за която „СТРОЙКОМЕРС“ ООД се снабдява с изпълнителен лист срещу Община Септември. Междувременно „Чепинска кариера” ЕООД, собственик на което до юли 2016 г. е Йордан Кръстев, а след това – Стоимен Загорски, на база съществуващи вземания по фактури от 2011 г. към „СТРОЙКОМЕРС“ ООД, вписани като особен залог през 2013 г., уведомява Общината, че трябва да заплати на „Чепинска кариера” дължимата към „СТРОЙКОМЕРС“ сума. Поради неплащане от страна на Община Септември, „Чепинска кариера” завежда дело в Районен съд – Пазарджик и след спечелването му образува изпълнително дело срещу Общината от името на „СТРОЙКОМЕРС“. Към това дело е присъединена и държавата чрез НАП. Дължимите към „СТРОЙКОМЕРС“ суми са събрани от ЧСИ Мария Ангелова, която прави разпределение на същите и прекратява изпълнителното дело.
От постановлението за разпределение от месец май 2015 г., изготвено от ЧСИ Мария Ангелова, става ясно, че от запор на банкови сметки на Община Септември са постъпили общо 316 225 лв. Вземанията на „Чепинска кариера” ЕООД, които са всъщност на „СТРОЙКОМЕРС“, възлизат на 79 239 лв. главница и 27 044 лв. лихви, а държавата като присъединен взискател чрез ТД НАП – Пазарджик, има да получава 674 608 лв. От крайното разпределение става ясно, че на „Чепинска кариера” са изплатени 106 283 лв. с ДДС, а на ТД НАП – Пазарджик, 198 199 лв. с ДДС. За останалите до над 600 хил. лв. държавата пие една студена вода, но за сметка на това частната фирма си получава абсолютно цялата дължима й от „СТРОЙКОМЕРС“ сума.
Припомняме, че по повод подаден сигнал до МОСВ от Община Септември за начина на изземване на инертни материали от коритото но р. Чепинска, управителката на „СТРОЙКОМЕРС“ Йорданка Стефанова даде на 25 юни 2015 г. пресконференция в Пазарджик. Веднага след направеното от нея изявление, Стефанова демонстративно отказа да отговаря на въпроси и изненадващо напусна залата. Преди да излезе, тя заяви, че фирмата ѝ работи при постоянен натиск от страна на кмета на Септември Петър Бошев още от началото на мандата му през 2011 г., като спомена изпълнена общинска поръчка в Карабунар и договор за наем с Общината за рибарници. В края на изявлението си управителят на дружеството сподели, че ги обвиняват за нарушени земеделски терени от нерегламентиран добив на инертни материали, което категорично не отговаряло на истината. Според нея „СТРОЙКОМЕРС“ притежавала разрешителни за добив на инертни материали по поречието на р. Чепинска.
Развитието на нещата обаче доказа точно обратното. Басейнова дирекция – Пловдив, отне и двете разрешителни, издадени на дружеството, за ползване на повърхностен воден обект – р. Чепинска с цел „изземване на наносни отложения“. „СТРОЙКОМЕРС“ ООД обжалва и двете решения на държавната институция, но със свое решение от 23 март 2016 г. Административен съд – Пазарджик, отхвърли оспорването на „СТРОЙКОМЕРС“ ООД на решение №РР-2456/26.06.2015г. за отнемане на разрешително № 32150088/17.03.2014 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Чепинска с цел ползване „изземване на наносни отложения“ на директора на Басейнова дирекция - Пловдив. Съгласно констатациите в съдебното решение при изземването на наносите при разрешена дълбочина 0.90 м, записана в разрешителното, е установена реална такава до 7.00 метра, като по различните профили тя е съответно: „Разликата в проектната ос на профилите доказва следното продълбаване на речното корито: при профил № 1 – 4.80 м, при профил № 2 – 7 м, при профил № 5 – 5.20 м, при профил № 10 – 5.90 м и при профил № 13 - 6.90 м. Установява се несъответствие между наклона на дъното между съседните напречни профили - вместо заложения в проекта 0.017 – 0.019, е измерен наклон от 0.013 – 0.036”.
Припомняме също, че на 20 ноември 2015 г. състав на Административен съд – Пазарджик, председателстван от съдия Стефка Кемалова, отхвърли жалбата на „СТРОЙКОМЕРС“ ООД и против Решение № РР-2457/22.06.2015 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, съгласно което се отнема другото разрешително с № 32150042/14.10.2008 г., продължено с решение № РР-1809/29.10.2013 г., за ползване на повърхностен воден обект – р. Чепинска, с цел „изземване на наносни отложения“. С горецитираното разрешително „СТРОЙКОМЕРС“ ООД беше получил правото да изземва наносни материали от коритото на р. Чепинска между км 6+180 и км 7+850 с цел почистване на коритото на реката.
Буди интерес също фактът, че „СТРОЙКОМЕРС“ преживе е участвало като съсобственик в Консорциум „Септември строй” с управляващ Васка Рачева.
Не по-малко интересна е историята на „Чепинска кариера” ЕООД, която успява да си прибере дължимите суми от „СТРОЙКОМЕРС“, но с пари на Община Септември. Дружеството е създадено с името „Български еко-храни” ООД през 2003 г. и негови собственици и управители са Петя Татарска и Марин Рачев. Настоящият кмет на Септември е управлявал фирмата поне до 2011 г., когато на същата е наложен запор от НАП. Този запор е вдигнат през 2012 г., но през април 2017 г. е наложен отново, вече при управлението на Стоимен Загорски, наследил на този пост Йордан Кръстев.
...а така пък изглеждаха складираните добити материали от речното корито и тераса през същия период.
Прочетена 4322 пъти            <<< Назад    


Узаконяване на сондажни кладенци

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453