On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ    Неделя, 17/02/2019     e-mail: videlinabg@abv.bg
 
След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми След ПУБЛИКАЦИЯ на „Виделина“: РЕМОНТ на ремонта ЗАПОЧНА на бул. „Ал. Стамболийски“ – ще го правят ДОСТЪПЕН за хора с двигателни проблеми
Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика Защо АТАКИТЕ срещу „Виделина” във Фейсбук се превръщат в ИСТЕРИЯ и ТРЯБВА ли социалната мрежа да става ЦЕНЗОР на АНТИКОРУПЦИОННА журналистика
За платен достъп до архива въведете код:

Приеми | Закупи
 

Как на две инстанции осъдиха “Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Назад
Напред

Запознайте се с ...

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
16:15:27 - 11/04/2016
Георги Делчев получава от ръцете на Трендафил Величков грамота за борец срещу бедствията в областта.
На свое заседание от 18 март т.г. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, по-популярна като Комисия за бедствия и аварии, е приела „допълнителните предложения за одобряване на целево финансиране”, касаещи извършените дейности от „Еко – Хидро 90” ООД в коритата на реките Тополница и Луда Яна. Работата се изразява в изграждане на предпазни буни, които да спрат или ограничат рушенето на бреговете на реките, както и в продълбочаване на отделни участъци от коритата им с цел по-лесно преминаване на водните обеми през тях. Ще цитираме въпросното решение и финансовите изражения на свършената от фирмата на Делчиви работа:
„1) На областния управител на област Пазарджик - 90 000 лв. за възстановяване на извършени непредвидени разходи за обект: Участък от лява дига на р. Тополница в землището на с. Пищигово от км 8+400 до км 8+600;
2) На областния управител на област Пазарджик - 130 000 лв. за възстановяване на извършени непредвидени разходи за обект: Участък от лява дига на р. Тополница в землището на гр. Пазарджик от км 1+070 до км 1+350 (до бивше ТКЗС);
3) На областния управител на област Пазарджик – 150 000 лв., за възстановяване на извършени непредвидени разходи за обект: Участък от лява дига на р. Тополница в землището на с. Пищигово от км 9+150 до км 9+250;”
В документа на комисията вероятно е допусната грешка относно т. 1 и 3, защото през Пищигово преминава р. Луда Яна, а не р. Тополница. Грешка има и в посочените километри в обекта по т. 2. Там трябва да се чете „от км 14+070 до км 14+350”. Грешка обаче едва ли има допусната в одобрените суми, които трябва да бъдат възстановени на „Еко – Хидро 90” за свършената от дружеството работа. Като съберем трите цифри, записани по-горе, става ясно, че за дейността си фирмата ще получи общо 370 000 лв. Това обаче далеч не е всичко, тъй като в същото решение се казва, че плащането е „частично, до 50% от необходимите разходи”. От комисията обясниха в отговор на въпрос на „Виделина”, че засега са платени само част от средствата, но при едно от бъдещите нейни заседания ще се вземе решение за превеждане и на останалите 370 000 лв. Дори увериха, че това ще стане в максимално кратки срокове, веднага след като бъдат осигурени средствата от държавния бюджет, т.е. от данъкоплатците. Разплащането с „Еко – Хидро 90” ще е приоритет за комисията, тъй като работата е изпълнена през 2015 г., допълниха от комисията. Излиза, че общо дружеството на Делчеви ще получи 740 000 лв. за трите обекта.
Припомняме, че през декември м.г. същата комисия изплати 39 543 лв. на държавното дружество „Напоителни системи” ЕАД – клон Пазарджик, за „Възстановяване на извършени непредвидени разходи за обект: Участък от лява дига на р. Тополница в землището на гр. Пазарджик от км 3+030 до км 3+230 (при плаж „Вионас”)”.
От тук нататък става интересно, защото според запознати обемът на работа, извършена от държавната фирма е само между два и три пъти по-малък от тази на частната „Еко – Хидро 90”. Укрепителните работи, направени от първата са за 200 м от коритото на р. Тополница, а тези на втората фирма – 580 м от коритата на Тополница и Луда Яна. Интересно тогава защо разликата в заплащането е 19 пъти в полза на фирмата на Делчеви?!? Това е въпрос към областния управител в качеството му на председател на Областната комисия за бедствия и аварии.
Припомняме също, че на въпрос на „Виделина” през декември 2015 г. областният управител Трендафил Величков отказа да даде информация колко пари са поискани от Областната комисия за бедствия и аварии за гореизброените три обекта, дадени за работа от него на „Еко – Хидро 90” след обявеното пак от него на 26 март 2015 г. бедствено положение за част от територията на Пазарджик и други участъци, попадащи в обсега на общината. Тогава Величков добави само, че всички обекти били одобрени от две комисии, създадени с негови заповеди, които си били свършили „перфектно” работата.
Това е изградената от „Напоителни системи” ЕАД – клон Пазарджик, буна в р. Тополница при „Вионас”. Тя е с дължина 60 м, ширина 3.00 м и височина 2.50 – 3.00 м. Чрез нея течението на реката е отклонено до десния й бряг, тъй като левият се руши.
Тук се вижда новото течение на р. Тополница, формирано след изграждане на буната. За да прокарат от там водата, от дружеството са удълбочили ръкава с 1.5 м, като отнетите наноси са изсипани вляво по посока на течението. За двете свършени дейности държавното дружество е получило 39 543 лв.
Това са шест купчини трошен камък от общо седем, изсипани също в коритото на р. Тополница, но те са част от работата на „Еко - Хидро 90" по обекта „Река Тополница - разрушена лява берма и дига, км 14+070 до км 14+350, землище Пазарджик (ДЗС) - изграждане на буни от едра скална маса за отбиване на водно течение и предпазване на брега”. Излиза, че тези седем купчини са въпросните буни?!?
Тук е показана отблизо една от седемте буни, другите изглеждат по същия начин.
Водата на Тополница в този й участък е отбита покрай десния й бряг, каквато е и задачата на възложената работа. За целта от дружеството са удълбочили дъното на реката. Това обаче не беше направено на 22 април 2015 г. и водата течеше предимно покрай левия рушащ се бряг. Доволни сме, че прокопаването май е станало след като уведомихме областния управител в края на април, че разполагаме със снимков материал от този обект и според нас, нещата не са съвсем наред! Общата работа, показана на снимки 3, 4 и 5 е остойностена на 260 000 лв.
Снимката е от 18 декември 2015 г. и на нея ясно се вижда, че срязаната дига при работата на „Еко - Хидро 90" през април същата година така и не е възстановена след приключване на обекта! Надяваме се, че поне това вече е сторено!
Прочетена 140161 пъти            <<< Назад    


Узаконяване на сондажни кладенци

тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453