On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 10/12/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв.

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
19:05:17 - 25/07/2022
Общински проекти за 20 510 778 лева в област Пазарджик бяха предложени за финансиране и одобрение от междуведомствена работна група.
Проектите за общински пътища и ВиК инфраструктура са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите и са приоритизирани от самите общини.
Междуведомствената група е разгледала и дала становище по внесените проектни предложения и е предложила на Министерския съвет конкретен списък с проекти за одобряване на финансирането.
За основен критерий за подбор на предложенията е било определено наличието на пълна проектна готовност с разрешение за строеж и актуални количествено-стойностни сметки. Отчетени са били и социалния ефект от инвестициите и броя на населението на отделните общини.
Финансиране получават общо 194 общини на територията на България на обща стойност 426 млн. лева.
Ето и предложените проекти за финансиране в област Пазарджик:
Пазарджик – 347 912.06 лв.
- Реконструкция на водопровод и нова канализация по ул. "Княгиня Мария Луиза" /No 130-150/, южно от канал "Паша рак", находящ се по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик – 96 954.90 лв.
- Реконструкция на част от канализация от ул. "Царица Йоана" от. о. т. 6095, 6094, 6093, 6091, 6092, 6090, находящ по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик – 250 957.16 лв.
***
Септември – 2 954 385 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на част от общински път - път PAZ1128"/ I-8, Лозен – Пазарджик - граница общ. /Пазарджик Септември/ - Ковачево - Злокучене / III- 8402/"' от km 0+690 до km 4+260 и от km 6+050 до km 6+850 – 1 861 628.00 лв.
- Общински път PAZ1206 / ІІІ - 8402 / Септември - / ІІІ - 3704 / от км 6+480 до км 8+130 – 1 092 757.00 лв.
***
Ракитово - 2 892 050 лв.
- Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа квартал "Запад " гр. Ракитово – 1 825 806.00 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа,тротоари и асфалтиране на улица "Страцин" гр. Костандово – 337 120.85 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на ввм,тротоари и асфалтиране на улица "Полени" - част от 1-ви етап, гр. Костандово – 729 123.15 лв.
***
Батак - 1 469 688.73 лв.
- "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Батак, с. Нова махала и с. Фотиново, общ. Батак", с подобекти: ул. "Петър Вранчев", ул. "Петър Найчев" и ул. "Техеран" в гр. Батак; ул. Тунджа" и ул. "Янтра" в с. Нова махала; ул. "1", ул. "13" в с. Фотиново – 1 469 688.73 лв.
***
Брацигово - 2 815 700.00 лв.
- Път (с.Бяга - с.Исперихово) - с. Козарско - граница обл. Пловдив от км 0+000 до км 4+300 – 2 815 700.00 лв.
***
- Велинград - 2 074 050.24 лв.
- „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград” - II-ри етап – 2 074 050.24 лв.
***
- Лесичово - 2 794 513.38 лв.
- "Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ. Лесичово – 2 794 513.38 лв.
***
Пещера – 5 189 148 лв.
- Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера, участък от ул. “Дойранска епопея“ от о.т.544 до о.т. 513, участък от ул. “Георги Зафиров“, от ул. “Дойранска епопея“ до коритото на р. Стара река и ул. “Димитър Горов“ между о.т 541 до о.т 549, включително улица-тупик между о.т.514 и о.т 548 по плана на гр. Пещера, община Пещера – 2 636 182.00 лв.
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утаител в ПИ с идентификатор 56277.1.1363, гр. Пещера, община Пещера – 2 552 966.00 лв.
Прочетена 186837 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg