On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 18/04/2021     e-mail: videlinabg@abv.bg
АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната АЕЖ – България ВКЛЮЧИ “Виделина” между 34-те медии, СЪХРАНЯВАЩИ свободата на словото в страната
За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ За ОТКАЗА на Попов да подава информация на "Виделина", за ПРИДВОРНИТЕ медии ИЛИ още веднъж за Пазарджишките АБСУРДИ

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
14:30:09 - 27/01/2020
Със свое решение от днес Административе съд – Пазарджик отмени Решение № 190/07.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Септември, с което се отказва да се обяви предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината Марин Рачев. Съдът в лицето на съдия Христина Юрукова връща преписката на ОИК - Септември за ново произнасяне, в срок от 14 дни от влизане в сила на съдебното решение. Причината е ОИК да се съобрази с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в постановения съдебен акт.
Осъжда ОИК - Септември да заплати на Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет“ съдебни разноски в размер на 900 лв. Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
Ето и по-важното от текста на съдебното решение:
Разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА предвижда предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В случая това следва да бъде направено с Решение на ОИК - Септември. Нормата задължава ОИК да издаде решение за предсрочно прекратяване на пълномощията при установен конфликт на интереси с влизането в сила на акта по установяване. Правилното тълкуване на нормата сочи, че е налице обвързана компетентност на ОИК и той следва да прекрати предсрочно пълномощията.
...
Според съда приложението на нормата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА не е обвързано с длъжността и мандата, за които е установен конфликт на интереси.
...
Възникналият юридически факт на встъпване в длъжност кмет/независимо на кое населено място/ за мандат 2019-2023г. не може да води до своеобразна „амнистия“ за установен конфликт на интереси, отнасящ се за период от време, когато е бил лице, заемащо публична длъжност, установено с влязъл в сила административен акт. Установеният конфликт на интереси на заемащия длъжността „кмет“ за мандат 2019-2023г. Марин Рачев за време, през което е бил също лице, заемащо публична длъжност(дори да съвпада с настоящата) е основание за освобождаването му от длъжността по приложение на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА.
Прочетена 33916 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg