On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 10/12/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв.

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
19:29:55 - 05/06/2021
Предвид една нова практика, наложена от МОСВ чрез неговите териториални подразделения басейновите дирекции в Пловдив, Благоевград, Плевен и Варна, ощетяваща сериозно в крайна сметка фирмите, чийто собственици искат да ползват законно подземни води за непитейни нужди чрез кладенци и извори, реших да поставя публично проблема в предаването “ЕвроДикоф” по Евроком (под кладенец се разбира пробив в земната повърхност на различна дълбочина с цел добив на подземни води, независимо от диаметъра му – той може да бъде от няколко десетки сантиметра до над метър). Преди това се консултирах и получих пълна подкрепа от мои колеги от областта на инженерната геология и хидрогеологията от София, Пазарджик, Пловдив и Ямбол, както и от председателя на Асоциация “Хидрогеология” проф. Павел Пенчев.
Ето за какво става дума:
Валентин Ненков: Ако сте обърнали внимание, на 27 ноември миналата година изтече един срок за регистрация на стари нерегистрирани до момента кладенци, собственост на частни лица и на фирми. В случая казусът касае само фирми, тези, които извършват стопанска дейност. Нещата с кладенците на частните лица за лично ползване останаха без промяна. Под натиска на заинтересованите лица, които не успяха да спазят срока, тъй като една регистрация не е просто попълване на един лист, а се изготвят допълнителни документи, правят се геодезически заснемания, изследват се лабораторно водни проби, прави се водочерпене и т.н., като цяло отнема около две-три седмици, а резултатите за водната проба излизат след десетина дни, министърът на околната среда и водите Емил Димитров удължи въпросния срок с две години – до 28 ноември 2022 г. Спомням си, че за да се случи това тогава имаше и намеса от страна на Борисов. Процедурата върви по следния ред – внасят се документите в съответната басейнова дирекция, получава се регистрацията на кладенеца, след което се изготвя от инженер хидрогеолог проект за водовземане с цел получаване на разрешително за водовземане от фирмата. И точно тук се появява проблемът, за който съм дошъл да говоря. Ако до момента този проект съдържаше една водна проба за частичен химичен анализ на подземната вода, добивана от кладенеца (подчертавам, че става дума само за непитейно водоснабдяване), то специално за Басейнова дирекция – Пловдив от началото на тази година (нещо, което аз научих преди три седмици от писмо на дирекцията до мой клиент), те вече искат не съкратен анализ за 150 лв., а пълен химичен и радиологичен анализи, независимо какво е предназначението на кладенеца – за автомивки, за производство на бетон, за поливане на тревни площи, за миене на бетонови и асфалтови настилки, за каквото друго се сетите. Което е пълно безумие. Един такъв пълен химичен и радиологичен анализ включва около 40 химически елемента и съединения и радиологични показатели и струва между 1200 и 1600 лв. в зависимост от лабораториите, в които се прави. С други думи, всеки, който си е подал документи за регистрация и получаване на разрешително за водоползване, а това са хиляди хора, освен предвидените около 1200 лв. за проект и държавни такси, ще трябва да плати още 1200 - 1600 лв. Защо е безумие? Ако някой реши да си направи автомивка, която да ползва подземна вода чрез набиване на водопроводни тръби до дълбочина 6 - 8 метра (достатъчно за районите на Пазарджик и Пловдив) ще трябва да извади и плати около 3 000 лв., от които 1600 лв. на лаборатории. В което няма абсолютно никакъв смисъл. Тези 41 показателя, които са дадени в Наредба №1/2007 г. за подземните води, са се правели и се правят и до момента, но само за питейно-битово водоснабдяване и в случаите, когато водата се влага в производство на хранителни и парфюмерийни продукти. Тогава има смисъл – прави се пълен химичен анализ, включващ пестициди, бензен, нефтопродукти и т.н., прави се уран, алфа и бета активност.
Сашо Диков: Добре, това освен пълнене на гушите на лабораториите има ли някакъв смисъл?
Валентин Ненков: Няма никакъв смисъл. Първо няма и такава лаборатория, която да изпълнява изследвания на всички предвидени в наредбата показатели. Нека припомня, че когато в Хасково и областта, както и за част от Велинград преди няколко години се установиха завишени стойности на алфа активността и урана, на хората им беше препоръчано да не ползват водата само за пиене и готвене, за всичко останало, включително къпане, тя беше безопасна. Тогава какъв е смисълът за непитейно водоснабдяване от изброените преди видове, пък и каквито и да са други извън питейно-битовото да се извършва толкова скъп пълен химически и радиологичен анализ?
Накрая, нещо, което е много важно. Оказа се, че текстът в Наредба №1, изискващ пълен химичен и радиологичен анализи за всички видове водоснабдяване с подземни води, фигурира от нейното създаване. До края на миналата година обаче в Басейнова дирекция – Пловдив проектите за непитейно водоснабдяване съдържаха единствено частичен химичен анализ. Сега обаче от там се позовават на този текст в изискванията си към инвеститорите и проектантите. На практика прилагат текст, който не е прилаган повече от 13 години. Затова моето предложение e - в момента се опитваме да се срещнем с министъра на околната среда и водите чрез Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Асоциацията по хидрогеология с председател проф. Павел Пенчев, за да промени Министерски съвет този безумен текст в наредбата и ясно да бъде регламентирано какви са изискванията за изследване на подземните води при различните видове водоснабдяване. Може би така, както са диференцирани в Тарифата за таксите за различните видове водоснабдяване.
Какво не успях в бързината да спомена в ефир в предаването:
- Изискването за пълен химичен и радиологичен анализ за непитейно водоснабдяване касае не само нерегистрираните до момента кладенци, но и тези, които предстоят да бъдат изградени.
- Съществува сериозна опасност това изкуствено финансово натоварване на собствениците на водовземни съоръжения да ги прати в сивия сектор и държавата да се лиши както от таксите за регистрация и издаване на разрешителни за водоползване, така и от заплащането на ползваната подземна вода.
- Тази практика се провежда от Басейнова дирекция – Благоевград вече повече от година, нямам информация откога точно тя е въведена в басейновите дирекции в Плевен и Варна. Както споменах в ефир, в Басейнова дирекция – Пловдив тя е в сила от началото на настоящата 2021 г.
- От всички изготвени от мен проекти за кладенци за питейно-битово водоснабдяване на територията на областите Пазарджик, Пловдив, София и др., които са над 100 до момента, никъде изследванията не са показали наличието в подземните води на пестициди, бензен, нефтопродукти и други органични съединения.
Прочетена 596047 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg