On-line ВСЕКИДНЕВНИК ЗА ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Неделя, 24/09/2023     e-mail: videlinabg@abv.bg
(СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?! (СНИМКИ) “Градината на света” за 2 млн. лв. от ДАНЪЦИТЕ ни е ДОНИКЪДЕ, но Карл Люис и Стоичков ще я ОТКРИВАТ седмица преди СТАРТА на кампанията!?!
НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв. НАП констатира УКРИТИ доходи от Тодор Попов? ХАРЧЕЛ по 4 бона за НОЩУВКА в баровски хотел, за 3 посещения платил 15 000 лв.
ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет? ЦЕЛУВКАТА на Тодор, ще ИЗЛЪЖЕ ли Попов ГЕРБ да го ПОДКРЕПЯТ на предстоящите ИЗБОРИ за кмет?

Пълен текст на новината

Категория: Актуално
19:05:17 - 25/07/2022
Общински проекти за 20 510 778 лева в област Пазарджик бяха предложени за финансиране и одобрение от междуведомствена работна група.
Проектите за общински пътища и ВиК инфраструктура са постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите и са приоритизирани от самите общини.
Междуведомствената група е разгледала и дала становище по внесените проектни предложения и е предложила на Министерския съвет конкретен списък с проекти за одобряване на финансирането.
За основен критерий за подбор на предложенията е било определено наличието на пълна проектна готовност с разрешение за строеж и актуални количествено-стойностни сметки. Отчетени са били и социалния ефект от инвестициите и броя на населението на отделните общини.
Финансиране получават общо 194 общини на територията на България на обща стойност 426 млн. лева.
Ето и предложените проекти за финансиране в област Пазарджик:
Пазарджик – 347 912.06 лв.
- Реконструкция на водопровод и нова канализация по ул. "Княгиня Мария Луиза" /No 130-150/, южно от канал "Паша рак", находящ се по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик – 96 954.90 лв.
- Реконструкция на част от канализация от ул. "Царица Йоана" от. о. т. 6095, 6094, 6093, 6091, 6092, 6090, находящ по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик – 250 957.16 лв.
***
Септември – 2 954 385 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на част от общински път - път PAZ1128"/ I-8, Лозен – Пазарджик - граница общ. /Пазарджик Септември/ - Ковачево - Злокучене / III- 8402/"' от km 0+690 до km 4+260 и от km 6+050 до km 6+850 – 1 861 628.00 лв.
- Общински път PAZ1206 / ІІІ - 8402 / Септември - / ІІІ - 3704 / от км 6+480 до км 8+130 – 1 092 757.00 лв.
***
Ракитово - 2 892 050 лв.
- Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа квартал "Запад " гр. Ракитово – 1 825 806.00 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа,тротоари и асфалтиране на улица "Страцин" гр. Костандово – 337 120.85 лв.
- Реконструкция и рехабилитация на ввм,тротоари и асфалтиране на улица "Полени" - част от 1-ви етап, гр. Костандово – 729 123.15 лв.
***
Батак - 1 469 688.73 лв.
- "Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Батак, с. Нова махала и с. Фотиново, общ. Батак", с подобекти: ул. "Петър Вранчев", ул. "Петър Найчев" и ул. "Техеран" в гр. Батак; ул. Тунджа" и ул. "Янтра" в с. Нова махала; ул. "1", ул. "13" в с. Фотиново – 1 469 688.73 лв.
***
Брацигово - 2 815 700.00 лв.
- Път (с.Бяга - с.Исперихово) - с. Козарско - граница обл. Пловдив от км 0+000 до км 4+300 – 2 815 700.00 лв.
***
- Велинград - 2 074 050.24 лв.
- „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград” - II-ри етап – 2 074 050.24 лв.
***
- Лесичово - 2 794 513.38 лв.
- "Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ. Лесичово – 2 794 513.38 лв.
***
Пещера – 5 189 148 лв.
- Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера, участък от ул. “Дойранска епопея“ от о.т.544 до о.т. 513, участък от ул. “Георги Зафиров“, от ул. “Дойранска епопея“ до коритото на р. Стара река и ул. “Димитър Горов“ между о.т 541 до о.т 549, включително улица-тупик между о.т.514 и о.т 548 по плана на гр. Пещера, община Пещера – 2 636 182.00 лв.
- „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утаител в ПИ с идентификатор 56277.1.1363, гр. Пещера, община Пещера – 2 552 966.00 лв.
Прочетена 174327 пъти


тел.034/445175 /11-19ч./ gsm:0887788453

Как на две инстанции осъдиха „Виделина” за читателско писмо!!! Реакциите на български и чужди медии и организации

Напред
Назад
Сондажи за вода със затръбени
- повърхностни води/реки, езера, води в тръбопроводи и др./;
диаметри от 110 до 800 мм;
- извори;
Геоложки проучвания за всички видове строителство;
- източници на минерални води;
Изработване и внасяне в МОСВ на
Изготвяне и внасяне в МОСВ на документи за
документи за разрешително за водоползване,
разрещително за изграждане на сондажи
включващи хидрогеоложки и хидроложки
кладенци и хидрогеоложки проучвания.
доклади, и документи за добив:
Изготвяне и внасяне на документи в МОСВ за
- от съществуващи сондажни кладенци;
разрешително за заустване на отпадни води.
Webmaster: WebSitesBg